Turimex, spol., s. r. o.  |  2012  |  Všetky práva vyhradené

Ing. Bohuslav Vajzer - konateľ spoločnosti

Vedenie spoločnosti Turimex, spol. s r. o.

Ing. Marcel Vajzer - výrobno-obchodný riaditeľ

Strojárenská výroba  |  Kovovýroba  |  Oceľové konštrukcie  |  Stavebné zámočníctvo