strojárenská výroba a kovovýroba
oceľové konštrukcie, haly
jednoduché stavebné stroje
stavebné zámočníctvo
maloobchodný predaj

Hlavné zameranie

Ponuka niektorých výrobných
čínností

Doplnkové činnosti

stavebné zámočníctvo
oceľové haly (sklady, výrobné priestory a i. aj
zateplené)
rôzne oceľové konštrukcie podľa dodanej
projektovej dokumentácie
protihlukové steny nerozbitné, priehľadné k
diaľniciam a iným komunikáciám
strojárenská výroba (podzostavy, výrobky a
zariadenia) podľa dodanej projektovej
dokumentácie
oceľohliníkové okná, dvere a deliace steny
oceľové okná, dvere nadsvetlíky a deliace steny
oceľové vráta aj zateplené
oceľové mreže dverové a okenné a otváravé aj
kované
oceľové schodiská priame, lomené a točité
oceľové zábradlia
oceľové brány a oplotenia aj kované podľa
dodanej dokumentácie
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
svetlíky na haly priame aj oblúkové
oceľové rampy všetkých rozmerov
bezpečnostné skrine oceľové na mieru
Oceľové vráta a brány môžeme dodať aj
s diaľkovým ovládaním.
Výrobky si možno objednať aj s montážou.
Turimex, spol., s. r. o.  |  2012  |  Všetky práva vyhradené

výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
podľa dodanej dokumentácie
stavba strojov s mechanickým pohonom
zámočnícke práce
kovoobrábanie (sústruženie, frézovanie,
vŕtania a i.)
jednoduché stavebné práce
sanitárna inštalácia

Strojárenská výroba  |  Kovovýroba  |  Oceľové konštrukcie  |  Stavebné zámočníctvo